Een week vol leven in het bos

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij zet het bos in de spotlights ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Bos - 21 maart 2018

De Internationale Dag van het Bos, die wordt gevierd op 21 maart, is een gelegenheid om het bos in al zijn facetten in de kijker te zetten en het grote publiek bewust te maken van het belang ervan. De vzw Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij schaart zich ten volle achter dit initiatief en organiseert die hele week  boomplantacties, om zo het bos bij groot en klein onder de aandacht te brengen. Het startschot werd gegeven in Vlaanderen op 19 maart.

De vzw Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (de Bosbouwmaatschappij), die dit jaar haar 125-jarige bestaan viert, koos deze dag van 21 maart om haar jubileum te vieren. Hoe kan dat beter dan met activiteiten in het bos, waaronder boomplantingen in het hele land?

Bomen planten is leven schenken

«Het is belangrijk dat iedereen beseft dat hij of zij een inbreng kan hebben in het bos en in al wat het bos de maatschappij te bieden heeft», aldus Philippe de Wouters, directeur van de Bosbouwmaatschappij. «Wandelaars, boswachters, alle vakgroepen van de houtketen… iedereen heeft een rol te vervullen».

Vandaag is het voor het bos essentieel dat het zijn verschillende functies kan blijven vervullen, zowel voor het klimaat en de biodiversiteit, als voor de gezondheid en de economie. Jonge kinderen sensibiliseren voor het belang van boomplantingen krijgt zo zijn volle betekenis.

In die optiek worden verscheidene scholen en verenigingen deze week betrokken bij de boomplantingen in het bos, daarin bijgestaan door vakmensen. Onder meer in Hérinnes-lez-Enghien, Court Saint-Etienne, Bois Seigneur-Isaac en Fleurus vinden we deze boomplanters van één dag, ambassadeurs van het bos van morgen …

Boomplantingen sponsoren is de toekomst van onze bossen veiligstellen

De Bosbouwmaatschappij zet zich niet alleen tijdens deze bijzondere week in voor boomplantingen. In het kader van haar missie om de bossen te beschermen en het voortbestaan ervan te verzekeren, startte zij het sponsoringproject van boomplantingen voor ondernemingen. Sinds 2011 zijn op die wijze meer dan 230.000 bomen (meer dan 130 ha) geplant in België. Niet alleen ondernemingen kunnen hun bijdrage leveren. Dankzij de Koning Boudewijnstichting kunnen nu ook particulieren de Belgische bossen steunen, door boomplantingen te sponsoren via het Fonds van de Vrienden van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.

Via deze actie wil de Bosbouwmaatschappij haar doelstelling van bescherming van het bos op lange termijn en haar andere missies voortzetten.

 

 

 

 

Wat is de Internationale Dag van het Bos?

In 2012 riep de Algemene vergadering van de Verenigde Naties 21 maart uit tot Internationale Dag van het Bos. Die dag vieren wij het bos en zijn verscheidenheid en worden wij ons bewust van het belang van de verschillende bostypes. Het thema voor 2018 plaatst de rol van het bos ten dienste van de duurzame stad centraal.

Nederlands